Team

mr. Marcel Heikens, advocaat

Marcel Heikens heeft voordat hij als advocaat actief was, meerdere jaren in de hotellerie gewerkt in diverse management functies. Na voltooiing van de Hoge Hotelschool in Leeuwarden (BBA) heeft hij zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Marcel Heikens is afgestudeerd in Privaatrecht (LLM) en Arbeidsrecht (LLM). Tevens is Marcel Heikens begeleider van universitair rechtenstudenten die verbonden zijn aan de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer te Amsterdam. Marcel Heikens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Algemene Praktijk, subgebiedenbestuursrecht, burgerlijk recht, strafrecht . Deze registratie verplicht Marcel Heikens elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Lidmaatschap: Vereniging voor Arbeidsrecht

mr. Michael de Graaf, jurist

Michael de Graaf is werkzaam als jurist bij Heikens Advocatenkantoor. Tijdens zijn universitaire studie rechtsgeleerdheid is hij eveneens werkzaam geweest bij Heikens Advocatenkantoor. Na voltooiing van de opleiding hbo-rechten in Utrecht (LLB) heeft hij zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gevolgd. Michael de Graaf is afgestudeerd in de master strafrecht (LLM).