Klachtenregeling

Hoewel er alles aan wordt gedaan om de cliënttevredenheid te waarborgen kan het toch gebeuren dat u niet (helemaal) tevreden bent over de dienstverlening.

Mocht u een klacht hebben over de dienstverlening kunt u met deze link het model klachtenregeling van Heikens Advocatenkantoor lezen zodat u precies weet dat het kantoor uw klacht serieus neemt en er alles aan probeert te doen om uw klacht op te lossen.

Het is erg belangrijk, in het geval als u niet (helemaal) tevreden bent, dat u éérst uw klacht bespreekbaar maakt met de advocaat. Soms is er sprake van een ‘misverstand’ danwel dat het gewoon niet duidelijk is.

Mocht u er samen onverhoopt niet uitkomen dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtenfunctionaris van het kantoor. De klachtenfunctionaris zal dan samen met u een oplossing proberen te vinden.