FAQ Huurrecht

Kan Advocaat Huurrecht Amsterdam mij vertellen wat het huurrecht precies inhoudt?
Het Huurrecht is een onderdeel van het civiel recht en heeft als doel de rechten van enerzijds de huurder en anderzijds de verhuurder te beschermen. In het Burgerlijk Wetboek wordt in Boek 7 de arbeidsovereenkomst behandeld, maar wie met het huurrecht in aanraking komt dient ook rekening te houden met regelingen die buiten het rechtsgebied van het huurrecht vallen, zoals bepalingen op het gebied van het faillissementsrecht en contracten. Een huurovereenkomst tussen twee partijen is namelijk een rechtsgeldige overeenkomst, waaruit voor beide partijen verplichtingen voortvloeien ter bescherming van de rechten van de partij waarmee de overeenkomst is aangegaan. Advocaat Huurrecht Amsterdam is gespecialiseerd in dit rechtsgebied en kan u over alle regelingen, rechten en plichten deskundig informeren.

Voor wat voor zaken kan ik bij Advocaat Huurrecht Amsterdam terecht?
Advocaat Huurrecht Amsterdam behandelt alle geschillen en procedures die vanuit het huurrecht zijn te benaderen. Het huurrecht is vrij complex en als advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het huurrecht bieden wij u de specialistische kennis die nodig is om uw zaak optimaal in behandeling te nemen! Zowel als huurder of verhuurder kunt u bij Advocaat Huurrecht Amsterdam terecht voor geschillen die te maken hebben met het huurrecht zoals huurvordering, indeplaatsstelling, ontbinding en ontruiming, en contractbeëindiging. Advocaat Huurrecht Amsterdam behandelt zowel zaken in het kader van het huurrecht aan de zijde van particulieren als bedrijven.

Wanneer is het verstandig de hulp in te roepen van Advocaat Huurrecht Amsterdam?
Er zijn veel redenen die het rechtvaardigen advies in te winnen bij Advocaat Huurrecht Amsterdam. Als verhuurder hebt u bijvoorbeeld verplichtingen ten opzichte van uw huurder en kunt u niet zomaar de huurovereenkomst beëindigen. Als huurder wordt u in veel gevallen beschermd en hoeft u bijvoorbeeld een ontbinding van de huurovereenkomst niet klakkeloos te accepteren. Wordt uw huur plotseling verhoogd; hebt u een aanzegging tot ontbinding en ontruiming ontvangen of een dagvaarding in verband met ontbinding van de huurovereenkomst; of heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen; of betaald uw huurder u te weinig huur? Het zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin het verstandig is gebruik te maken van de expertise van Advocaat Huurrecht Amsterdam.

Kan ik alleen in het kader van een huurgeschil terecht bij Advocaat Huurrecht Amsterdam?
Nee, het is juist verstandig om van te voren alles contractueel nauwkeurig vast te laten leggen en u deskundig te laten informeren over de rechten en plichten waarmee u als verhuurder of huurder geconfronteerd kunt worden. Het voorkomen van geschillen bespaart u veel ellende en procedurekosten, en om conflicten in de toekomst zo veel mogelijk uit te sluiten valt het aan te raden bij het opstellen van huurovereenkomsten advies in te winnen bij Advocaat Huurrecht Amsterdam.

Biedt Advocaat Huurrecht Amsterdam mij de garantie dat een eventueel huurgeschil in mijn voordeel zal worden opgelost?
Nee, Advocaat Huurrecht Amsterdam kan u een dergelijke garantie niet bieden. Wij zullen u ondersteunen met deskundig advies, maar uiteindelijk beslist een kantonrechter over uw zaak, waarbij factoren in overweging worden genomen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Indien wij de rechterlijke beslissing als onbillijk beschouwen, bestaat de mogelijkheid hoger beroep aan te tekenen.

Is er bij Advocaat Huurrecht Amsterdam sprake van no cure, no pay?
Nee, Advocaat Huurrecht Amsterdam streeft er te allen tijde naar uw zaak in uw voordeel op te lossen, maar werkt niet volgens het principe van no cure, no pay. Dus ook wanneer u onverhoopt ontevreden zult zijn over de uitspraak van een rechter dient u het door ons gefactureerde bedrag te voldoen.

Ik heb een huurgeschil, biedt Advocaat Huurrecht Amsterdam mij de mogelijkheid tot een eerste consult?
Ja, Advocaat Huurrecht Amsterdam biedt zijn cliënten de mogelijkheid tot een eerste consult voor maar EUR 50,00. Wij vinden het van belang dat u vrijblijvend advies kunt inwinnen om uiteindelijk te kunnen bepalen of wij voor u het geschikte advocatenkantoor zijn.

Is Advocaat Huurrecht Amsterdam lid van een erkende beroepsvereniging?
Ja, het is voor alle advocaten verplicht dat zij lid zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten.