FAQ Bestuursrecht

Kan Advocaat Bestuursrecht Amsterdam mij vertellen wat het Bestuursrecht precies inhoudt?
Het Bestuursrecht is een onderdeel van het administratief recht en heeft als doel de rechten van de burgers versus de overheid te beschermen. In het o.a. de Awb worden de algemene regels beschreven voor het procedures, maar wie met het Bestuursrecht in aanraking komt dient ook rekening te houden met regelingen die buiten het rechtsgebied van het Bestuursrecht vallen, zoals bepalingen op het gebied van het beleidsregels en nadere regelingen. Advocaat Bestuursrecht Amsterdam is gespecialiseerd in dit rechtsgebied en kan u over alle regelingen, rechten en plichten deskundig informeren.

Voor wat voor zaken kan ik bij Advocaat Bestuursrecht Amsterdam terecht?
Advocaat Bestuursrecht Amsterdam behandelt alle geschillen en procedures die vanuit het Bestuursrecht zijn te benaderen. Het Bestuursrecht is vrij complex en als advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het Bestuursrecht bieden wij u de specialistische kennis die nodig is om uw zaak optimaal in behandeling te nemen! Wij staan in beginsel louter particulieren bij in het proces. Bij Advocaat Bestuursrecht Amsterdam terecht voor geschillen die te maken hebben met het Bestuursrecht zoals problemen met uw uitkering, vermeende fraude, onterechte bestuursdwang, en zaken waarbij u in strijd handelt met het bestuursrecht. Advocaat Bestuursrecht Amsterdam behandelt zaken in het kader van het Bestuursrecht in beginsel louter aan de zijde van particulieren.

Wanneer is het verstandig de hulp in te roepen van Advocaat Bestuursrecht Amsterdam?
Er zijn veel redenen die het rechtvaardigen advies in te winnen bij Advocaat Bestuursrecht Amsterdam. Als burger hebt u bijvoorbeeld verplichtingen ten opzichte van de overheid en visa versa en kunt u niet zomaar de bestuursrechtelijke regels negeren. Echter wordt u als burger in veel gevallen beschermd en hoeft u bijvoorbeeld een maatregel die is opgelegd door de overheid niet klakkeloos te accepteren. Wordt uw uitkering plotseling verlaagd; hebt u een aanzegging tot bestuursdwang ontvangen of een besluit in verband met vermeende fraude; of heeft u een onterecht tentamen cijfer ontvangen; of wordt u geweigerd om aan een opleiding deel te nemen? Het zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin het verstandig is gebruik te maken van de expertise van Advocaat Bestuursrecht Amsterdam.

Kan ik alleen in het kader van een bestuursrechtelijk geschil terecht bij Advocaat Bestuursrecht Amsterdam?
Nee, het is juist verstandig om van te voren nauwkeurig vast te laten leggen en u deskundig te laten informeren over de rechten en plichten waarmee u als burger tegen de overheid geconfronteerd kunt worden. Het voorkomen van geschillen bespaart u veel ellende, en om conflicten in de toekomst zo veel mogelijk uit te sluiten valt het aan te raden bij het opstellen van aanvragen advies in te winnen bij Advocaat Bestuursrecht Amsterdam.

Biedt Advocaat Bestuursrecht Amsterdam mij de garantie dat een eventueel geschil in mijn voordeel zal worden opgelost?
Nee, Advocaat Bestuursrecht Amsterdam kan u een dergelijke garantie niet bieden. Wij zullen u ondersteunen met deskundig advies, maar uiteindelijk beslist een bezwaarcommissie en/of bestuursrechter over uw zaak, waarbij factoren in overweging worden genomen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Indien wij de rechterlijke beslissing als onbillijk beschouwen, bestaat de mogelijkheid hoger beroep aan te tekenen.

Is er bij Advocaat Bestuursrecht Amsterdam sprake van no cure, no pay?
Nee, Advocaat Bestuursrecht Amsterdam streeft er te allen tijde naar uw zaak in uw voordeel op te lossen, maar werkt niet volgens het principe van no cure, no pay. Dus ook wanneer u onverhoopt ontevreden zult zijn over de uitspraak van een rechter dient u het door ons gefactureerde bedrag te voldoen.

Ik heb een bestuursrechtelijk geschil, biedt Advocaat Bestuursrecht Amsterdam mij de mogelijkheid tot een eerste consult?
Ja, Advocaat Bestuursrecht Amsterdam biedt zijn cliƫnten de mogelijkheid tot een eerste consult voor maar EUR 50,00. Wij vinden het van belang dat u vrijblijvend advies kunt inwinnen om uiteindelijk te kunnen bepalen of wij voor u het geschikte advocatenkantoor zijn.

Is Advocaat Bestuursrecht Amsterdam lid van een erkende beroepsvereniging?
Ja, het is voor alle advocaten verplicht dat zij lid zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten.