Opa’s en Oma’s (mogen) weer oppassen

De schoonmoeder van Lange Frans, Diane van Aalderen, moet een bedrag van ruim 34.000 euro terugbetalen. Dit bedrag is de terugvordering van de gehele uitkering sinds zij deze heeft ontvangen van de gemeente Amsterdam.

In de eerste instantie werd er ook een boete gegeven van 34.000 euro zodat Van Aalderen een verzoek kreeg om ruim 68.000 euro terug te betalen.

Tijdens de procedure bij de rechtbank is de boete bijna in zijn geheel komen te vervallen omdat het o.a. in strijd is met Europese regelgeving.

Tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam is hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter in het bestuursrecht).

Naar aanleiding van het tv-programma De Monitor van 1 maart 2015 heeft de Tweede Kamer op 14 april 2015 een motie aangenomen waarbij opa’s en oma’s die een bijstandsuitkering ontvangen mogen oppassen op hun kleinkinderen zolang het oppassen de arbeidsinschakeling niet in de weg staat. Uitdrukkelijk is niet aangenomen – ondanks de oorspronkelijke motie –  dat oppassen nog steeds onder omstandigheden kan worden aangemerkt als op geld waardeerbare arbeid.

De Gemeente Amsterdam heeft eveneens raadsvragen gesteld naar aanleiding van de tv-uitzending van De Monitor. De raadsvragen hebben in de zaak van Van Aalderen ertoe geleid dat de gemeente Amsterdam op 24 april jl. een brief heeft verzonden aan Van Aalderen waarin wordt aangegeven om het oorspronkelijke besluit tot terugvordering van de uitkering te herzien.

De Gemeente Amsterdam is van oordeel dat het ontvangen van de boodschappen van de dochter en schoonzoon moet worden gezien als een tegenprestatie voor het oppassen, want boodschappen zijn op geld waardeerbaar (vgl. r.o. 3.6 van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam en antwoord 2 op de raadsvragen van de Gemeente Amsterdam). Het standpunt dat ‘oma’s met een bijstandsuitkering niet mogen oppassen’ is ingetrokken.

Op 12 januari 2016 heeft de zitting plaatsgevonden bij de Centrale Raad van Beroep. Partijen zijn uiteindelijk in goed overleg tot een oplossing gekomen waarbij Van Aalderen niets hoeft te betalen aan de Gemeente Amsterdam.

Kortom, Oma Van Aalderen kan weer met een gerust hart oppassen op haar kleinkinderen en de acceptgiro van ruim 68.000 euro is verscheurd.

Mochten er aanvullende vragen zijn dan kunt u contact opnemen met mr. Marcel Heikens op telefoonnummer 020 421 05 00