Moet ik mijn huis uit als ik de huur niet meer kan betalen tijdens de corona crisis?

In het algemeen geldt dat wanneer een huurder een huurachterstand heeft van meer dan drie maanden de rechtbank de huurder zal verplichten de woning te verlaten. De huurder kan de rechter nog wel vragen om een terme de grâce (laatste kans) om de gehele achterstand binnen een korte periode helemaal in te lossen. Vraagt de huurder hier niet om, dan moet de huurder meestal binnen 14 dagen het huis verlaten.

Vanwege de huidige corona crisis ligt dit wat anders. Als u kunt aantonen dat u de huur niet meer kunt betalen door de corona crisis dan hoeft u niet direct uw huis uit.

Op 25 maart jl. is binnen het bestuurlijk overleg huisuitzettingen afgesproken (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05637&did=2020D11772) dat huurders die kunnen aantonen dat zij de huur niet meer kunnen betalen door de corona crisis, gedurende de crisis niet ontruimd mogen worden. Het bestuurlijk overleg is geen wetgeving waarmee je het recht om niet te worden ontruimt, kan afdwingen bij de rechter. Wel wil het Kabinet via spoedwetgeving het mogelijk maken dat aflopende tijdelijke huurovereenkomsten kunnen worden verlengd voor een tijdelijke periode. Het kabinet wil dit omdat, wanneer het tijdelijk huurcontract eerdaags afloopt, de huurder zich niet volledig kan storten om het vinden van nieuwe woonruimte.

Moet de verhuurder maar accepteren dat hij geen huur meer krijgt?

Nee, dat zeker niet! Advies is dat huurder en verhuurder zo snel mogelijk in overleg met elkaar gaan en in alle redelijkheid gaan kijken naar een passende oplossing. De huurder zal de verhuurder wel moeten overtuigen dat de huurachterstand is ontstaan door de corona crisis en de huurder moet aantonen wat hij er op dit moment aan doet om de financiële zaken weer beheersbaar te krijgen.

Wat kan Heikens Advocatenkantoor voor u betekenen?

Het team van Heikens Advocatenkantoor staat zowel huurder als verhuurder bij met gedegen advies en als het moet in de rechtszaal. Uitgangspunt is dat we eerst proberen buiten de rechter om een oplossing te vinden. Denk bijvoorbeeld aan het accepteren van een betalingsregeling of het vrijwillig beëindigen van de huurovereenkomst. Neem gerust contact op met Marcel Heikens advocaat in het huurrecht in Amsterdam.