Eigen bijdrage 2022

Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe inkomen- en vermogensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2022 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2020 (uit het peiljaar). De inkomensnormen en daarbij behorende eigen bijdrage waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging vanaf 01-01-2022:

Alleenstaand   Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 20.900 € 214 t/m € 29.000
€ 20.901 – € 21.600 € 394 € 29.001 – € 30.100
€ 21.601 – € 22.900 € 563 € 30.101 – € 31.500
€ 22.901 – € 24.800 € 733 € 31.501 – € 35.200
€ 24.801 – € 29.400 € 901 € 35.201 – € 41.600
Boven de € 29.400 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 41.600

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 58,- op deze eigen bijdrage zodat de laagste eigen bijdrage vanaf EUR 156,00 is.

Peiljaarverlegging

Mocht uw inkomen in 2020 te hoog zijn i.t.t. 2022 dan kunnen wij een peiljaarverlegging aanvragen bij de Raad. Uw inkomen dient dan minimaal 15% lager te zijn om voor een wijziging in aanmerking te komen.

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact op met 020 421 05 00