Bestuursrecht

Het rechtsgebied bestuursrecht is eigenlijk alles dat zich keert tegen de overheid (gemeente, provincie, De Staat). Nadat u een besluit heeft ontvangen van een bestuursorgaan kunt u veelal binnen zes weken bezwaar maken. Deze termijn is zeer strikt en als u te laat bent met het bezwaar dan bent u eigenlijk altijd ‘af’. Kortom, kom tijdig naar de advocaat bestuursrecht zodat de ‘termijnen’ veilig worden gesteld.

Ten aanzien van het procesrisico i.t.t. het civiele recht is dit vrijwel nihil. Indien u onverhoopt de procedure verliest bent u geen proceskosten verschuldigd aan de tegenpartij. Indien u uw zaak wint dan is het bestuursorgaan u wel een proceskosten vergoeding verschuldigd.

Tevens zijn tijdens de bezwaarfase geen griffierechten verschuldigd.

Het team richt zich op bestuursrechtelijke vraagstukken voor particulieren tegen de overheid. Soms is het onvermijdelijk om een beslissing te krijgen van de bestuursrechter, wij begrijpen dat dit soms vervelend is voor U. Heikens Advocatenkantoor adviseert u graag!

Onze advocaat bestuursrecht staat particulieren bij in geval van:

 • Bezwaarprocedure in verband met uw uitkering bij bv. het UWV en/of Sociale Dienst
 • Vermeende fraude gedurende uw uitkering
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage is niet juist vastgesteld
 • (hoger) Beroepsprocedure bij de rechtbank / Raad van State / CRvB
 • Beroepsprocedure bij de examencommissie (i.v.m. bv. fraude, onjuiste vaststelling tentamencijfer, schorsing, uitsluiting van de opleiding)
 • Onjuiste vaststelling WW-daggeld
 • Onterecht gekort op uw uitkering
 • Afwijzing tegen een urgentieverklaring (via de Gemeente)
 • Bestuursdwang
 • Zonder geldige vergunning uw huis verhuren
 • In strijd handelen met de Wet arbeid Vreemdelingen / Arbeidstijdenwet