Arbeidsrecht

Het team richt zich op arbeidsrechtelijke vraagstukken voor zowel werknemer als werkgever. Soms is het onvermijdelijk om een beslissing te krijgen van de kantonrechter maar ook vaak worden geschillen buiten de rechter om opgelost. Heikens Advocatenkantoor adviseert u graag!

Vaststellingsovereenkomst check

Met enige regelmaat controleren en onderhandelt Heikens Advocatenkantoor over vaststellingsovereenkomsten.

Klik op bijgevoegde link om naar de vaststellingsovereenkomst check te gaan.

Onze advocaat arbeidsrecht staat werkgevers en werknemers (als ook ambtenaren) bij in geval van:

 • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • loonvordering
 • concurrentiebeding
 • proeftijd (proeftijdontslag)
 • schorsing / non-actiefstelling
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • vaststellingsovereenkomsten
 • ontslag / einde arbeidsovereenkomst
 • ontslag op staande voet
 • UWV-Werkbedrijf
 • uitzendovereenkomst
 • oproepovereenkomst / MUP / nulurencontract
 • freelance / ZZP-er